Inschrijvingen 23-24

Inschrijvingen 23-24

Inschrijvingen Jeugd

Voor bestaande leden:

Bestaande leden kunnen inschrijven via de link hieronder waarmee jullie je inschrijving voor het komende seizoen bevestigen. De huidige leden krijgen, net zoals alle andere seizoenen, voorrang tot 25 april 2022. Vanaf die datum worden de resterende plaatsen opengesteld voor iedereen.

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAolZT1Bo8OPCG1Zu5K6i7lBUQNrJn_Ro_k-XvcCsmJ4GWYw/viewform?usp=sf_link)

De tarieven voor inschrijving in onze club bedragen voor U6-U7: en voor U8-U21: 275 euro voor het eerste kind met een korting van €25 vanaf een tweede inschrijving van hetzelfde gezin voor alle leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 januari 2022. (geboortejaar 2004). Voor spelers ouder dan 18 jaar bedraagt het lidgeld 375 euro met bijbehorend senior kledijpakket.

Bij betaling van het lidgeld, is het zeer belangrijk om als mededeling te vermelden: Naam + voornaam speler + mutualiteit + geboortejaar. Het rekeningnummer is BE38 2930 1361 0872.

Gelieve ook een afzonderlijke betaling uit te voeren per speler met de daarbij horende mededeling. Bij ontvangst van de betaling, zullen jullie ook reeds de kledijcode doorgestuurd krijgen.

De clubkledij kan besteld worden via onze webshop op https://kfchsinaai.clubworld.shop/ . Instructies hieromtrent ontvangen jullie samen met de kledijcode. Gelieve zeker de kledij te bestellen op naam van de speler, om misverstanden te vermijden en deze aan de juiste persoon te kunnen bezorgen. Documenten voor de mutualiteit alsook steunkaarten en abonnementen voor de fanion ontvangen jullie van de trainer bij aanvang van het nieuwe seizoen

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende:

  • De opleiding gedurende een volledig seizoen
  • Het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.
  • Bijdrage tot het Federale Solidariteits verzekeringsfonds voor ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden
  • K.B.V.B. bondstaksen
  • Een drankje per thuis competitiewedstrijd, te verbruiken in de kantine van KSK Grembergen
  • Ter beschikking stelling van onze accommodatie.
  • Onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal
  • 2 abonnementen seizoen 2022 - 2023 voor fanion ploeg
  • Een kledingpakket van JAKO

Tegemoetkoming Lidgeld sportvereniging door de Mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Als U hiervoor in aanmerking komt dan bezorgen wij U bij aanvang van het nieuwe seizoen een ingevuld formulier.

Vrijetijdsparticipatie Welzijnshuis

Wie in aanmerking komt voor vrijetijdsparticipatie via het Welzijnshuis of kansenpas dient ons een participatieattest te bezorgen dat U kunt bekomen bij de sociale dienst, Welzijnshuis Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. Dit attest is noodzakelijk om te kunnen genieten van een vermindering op het lidgeld.


Voor nieuwe leden:

Jeugdspelertjes van 5 tot 11 jaar mogen zich steeds aanbieden, maar dit zal steeds bekeken worden aan de hand van de bezetting van de ploegjes indien je kan aansluiten of niet. Uw kind kan daarna gerust eens komen meetrainen. Dit kan een drietal keer. Hiervoor zijn voetbalschoenen wel een minimum.

Let wel op, testtrainingen zijn op eigen risico. Verzekering bij de KBVB is pas actief na officiële inschrijving.

Voor jeugdspelers ouder dan 11 jaar zijn testtrainingen verplicht en volgt een sportieve evaluatie vooraleer in aanmerking te komen voor aansluiting.
De trainingsdagen en uren kan u terugvinden via de rubriek Jeugd - Trainingskalender.

Gelieve het contactformulier hieronder in te vullen. Vincent Deckers, de jeugdverantwoordelijke zal met U contact opnemen.

https://forms.gle/X8sUshcbNWVGzzZV7